Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójDziałanie 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację.

Program:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nazwa Projektu:  Optymalizacja procesów biznesowych w IDEALAN Sp. z o.o. poprzez wdrożenie cyfrowego systemu zarządzania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Nazwa Beneficjenta: IDEALAN Sp. z o.o.
Wartość Projektu: 296 900,00
Wartość Dofinansowania: 252 365,00
Okres Realizacji: 01.02.2023 – 30.11.2023


 

Cel projektu:  Głównym celem projektu jest wdrożenie oraz optymalizacja innowacyjnych procesów w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, dzięki czemu nastąpi znacząca zmiana i usprawnienie procesów zachodzących w firmie, co wpłynie na zwiększenie jego konkurencyjności oraz efektywności wewnątrz organizacji jak i we współpracy z klientami.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój